Văn bản theo cơ quan ban hành: Trường mầm non Him Lam

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 CÔNG KHAI CHÂT LƯỢNG GIÁO DỤC MN THỰC TẾ, CSVC, TH 08/09/2022 CÔNG KHAI CHÂT LƯỢNG GIÁO DỤC MN THỰC TẾ, CSVC, THÔNG TIN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO NAM HỌC 2022-2023
2 CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU- CHI NĂM 2023-2024 29/06/2023 CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU- CHI NĂM 2023-2024
3 CÔNG KHAI THÔNG BÁO CÁM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, C 08/09/2023 CÔNG KHAI THÔNG BÁO CÁM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, CHẤT LƯỢNG MẦM NON, CSVC, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2023-2024
4 Công khai quyết toán thu - chi năm học 2022-2023 22/05/2022 Công khai quyết toán thu - chi năm học 2022-2023
5 Công khai thu - chi tài chính năm học 2022-2023 26/05/2022 Công khai thu - chi tài chính năm học 2022-2023
6 Biên bản thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021- 10/03/2022 Biên bản thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021- 2022
7 CÔNG KHAI kế hoạch sử dụng nguồn tài trợ của các 28/11/2021 CÔNG KHAI kế hoạch sử dụng nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân năm học 2021-2022
8 CÔNG KHAI DS CÁ NHÂN, TẬP THỂ CUNG CẤP THỰC PHẨM 24/08/2021 CÔNG KHAI DS CÁ NHÂN, TẬP THỂ CUNG CẤP THỰC PHẨM CHO CÁC TRƯỜNG CÓ BẾP ĂN BÁN TRÚ NĂM HỌC 2021 - 2022
9 Công khai thực đơn tháng 11/2021 31/10/2021 Công khai thực đơn tháng 11/2021
10 Công khai thực đơn tháng 10/2021 30/09/2021 Công khai thực đơn tháng 10/2021
11 Công khai thực đơn tháng 9/2021 31/08/2021 Công khai thực đơn tháng 9/2021
12 Thông báo kế hoạch vận động, tiếp nhận tài trợ cho 28/09/2021 Thông báo kế hoạch vận động, tiếp nhận tài trợ cho các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022
13 Quyết định thành lập ban vận động, tiếp nhân tài t 28/09/2021 Quyết định thành lập ban vận động, tiếp nhân tài trợ năm học 2021-2022
14 Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2021-2022 05/09/2021 Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2021-2022
15 CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2021-2022 27/05/2021 CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2021-2022
16 CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU- CHI QUỸ VỆ SINH NĂM HỌC 27/05/2021 CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU- CHI QUỸ VỆ SINH NĂM HỌC 2021-2022
17 QUYẾT TOÁN THU CHI NGUỒN NSNN - NGUỒN KHÁC NĂM 202 27/05/2021 QUYẾT TOÁN THU CHI NGUỒN NSNN - NGUỒN KHÁC NĂM 2021-20221
18 CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ CBGV, NV CỦA CƠ SỞ 27/05/2021 CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ CBGV, NV CỦA CƠ SỞ GDMN NĂM HỌC 2021-2022
19 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ T THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG 27/05/2021 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ T THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
20 CÔNG KHAI THÔNG TIN CSVC CỦA CƠ SỞ GDMN NĂM HỌC 20 27/05/2021 CÔNG KHAI THÔNG TIN CSVC CỦA CƠ SỞ GDMN NĂM HỌC 2020-2021
21 CÔNG KHAI chất lượng mầm non thực tế năm học 2020 27/05/2021 CÔNG KHAI chất lượng mầm non thực tế năm học 2020-2021
22 THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở g 27/05/2021 THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2020-2021
23 BÁO CÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU- CHI QUỸ CSVC NĂM 27/05/2021 BÁO CÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU- CHI QUỸ CSVC NĂM HỌC 2020-2021
24 CÔNG KHAI KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022 24/05/2021 CÔNG KHAI KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022
25 CÔNG KHAI KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ 19/09/2020 CÔNG KHAI KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
26 CÔNG KHAI BẢNG LƯƠNG CBGV,NV TỪ T7/2020 ĐẾN 30/06/2020 CÔNG KHAI BẢNG LƯƠNG CBGV,NV TỪ T7/2020 ĐẾN T11/2020
27 CÔNG KHAI CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ TIỀN ĂN TRƯA 04/10/2020 CÔNG KHAI CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ TIỀN ĂN TRƯA CHO TRẺ
28 BẢNG LƯƠNG THÁNG 12/2020 CỦA CBGV, NV 30/11/2020 BẢNG LƯƠNG THÁNG 12/2020 CỦA CBGV, NV
29 BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN GIẢM HỌC PH 16/09/2020 BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
30 THƯ CẢM ƠN 01/12/2020 THƯ CẢM ƠN
31 Kế hoạch sử dụng nguồn tài trợ của các tổ 13/11/2020 Kế hoạch sử dụng nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân Năm học 2020-2021
32 CÔNG KHAI CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HỌC SINH NĂM HOC 2020- 06/09/2020 CÔNG KHAI CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HỌC SINH NĂM HOC 2020-2021
33 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG, TIẾP NH 27/09/2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN TÀI TRỢ NĂM HỌC 2020- 2021
34 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN TÀI TRỢ CHO 27/09/2020 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN TÀI TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020- 2021
35 CÔNG KHAI KẾ HOẠCH TÀI TRỢ NĂM HỌC 2020- 2021 17/09/2020 CÔNG KHAI KẾ HOẠCH TÀI TRỢ NĂM HỌC 2020- 2021
36 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH 09/08/2020 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
37 "THÔNG BÁO DS CÁ NHÂN, TẬP THỂ CUNG CẤP THỰC 27/08/2020 "THÔNG BÁO DS CÁ NHÂN, TẬP THỂ CUNG CẤP THỰC PHẨM
CHO CÁC TRƯỜNG CÓ BẾP ĂN BÁN TRÚ NĂM HỌC 2020 - 2021"
38 BÁO CÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI CÁC LOẠI QU 12/07/2020 BÁO CÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI CÁC LOẠI QUỸ NĂM HỌC 2019-2020
39 Quyết toán thu chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2019 12/07/2020 Quyết toán thu chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2019
40 Đánh giá thực hiện dự toán thu- chi ngân sách 6 th 12/07/2020 Đánh giá thực hiện dự toán thu- chi ngân sách 6 tháng năm 2020
41 Công khai thu chi tài chính, dự toán thu - chi ngâ 12/07/2020 Công khai thu chi tài chính, dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019
42 Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ qu 12/07/2020 Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020
43 Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở GDMN 12/07/2020 Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở GDMN năm học 2029- 2020
44 CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON THỰC TẾ NĂM 12/07/2020 CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON THỰC TẾ NĂM HỌC 2019-2020
45 Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020- 2021 08/06/2020 Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020- 2021
46 Công khai biên bản thẩm định quyết toán ngân sách 11/05/2020 Công khai biên bản thẩm định quyết toán ngân sách năm 2019
47 CÔNG KHAI BẢNG LƯƠNG CBGV,NV THÁNG 4/2020 06/04/2020 CÔNG KHAI BẢNG LƯƠNG CBGV, NV T4/2020
48 THÔNG BÁO PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC TRƯỜNG 30/03/2020 THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TRƯỜNG
49 BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Tháng 03 năm 2020 03/03/2020 BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Tháng 03 năm 2020
50 Dự toán xã hội hóa Him Lam năm 2019- 2020 19/09/2019 Dự toán xã hội hóa Him Lam năm 2019- 2020

Văn bản mới

CÔNG KHAI THÔNG BÁO CÁM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, C

CÔNG KHAI THÔNG BÁO CÁM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, CHẤT LƯỢNG MẦM NON, CSVC, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:181 | lượt tải:56

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU- CHI NĂM 2023-2024

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU- CHI NĂM 2023-2024

Lượt xem:99 | lượt tải:36

CÔNG KHAI CHÂT LƯỢNG GIÁO DỤC MN THỰC TẾ, CSVC, TH

CÔNG KHAI CHÂT LƯỢNG GIÁO DỤC MN THỰC TẾ, CSVC, THÔNG TIN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO NAM HỌC 2022-2023

Lượt xem:74 | lượt tải:30

Công khai thu - chi tài chính năm học 2022-2023

Công khai thu - chi tài chính năm học 2022-2023

Lượt xem:174 | lượt tải:62

Công khai quyết toán thu - chi năm học 2022-2023

Công khai quyết toán thu - chi năm học 2022-2023

Lượt xem:195 | lượt tải:85
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON HIM LAM
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây