THÔNG BÁO Kế hoạch vận động, tiếp nhận tài trợ cho các hoạt động giáo dục năm học 2019 - 2020

THÔNG BÁO
Kế hoạch vận động, tiếp nhận tài trợ cho các hoạt động giáo dục
năm học 2019 - 2020

Số kí hiệu THÔNG BÁO Kế hoạch vận động, tiếp nhận tài trợ
Ngày ban hành 26/09/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 26/09/2019
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký Nguyễn Vinh Hiển

Nội dung

             PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ
           TRƯỜNG MẦM NON HIM LAM
                      Số:     /TB - MNHL
              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  Him Lam, ngày     tháng   năm 2019.
THÔNG BÁO
Kế hoạch vận động, tiếp nhận tài trợ cho các hoạt động giáo dục
năm học 2019 - 2020
 
Căn cứ thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về ban hành Điều lệ Ban đạ diện cha mẹ học sinh;
Căn cứ văn bản số 1605/SGDĐT-KHTC, ngày 01/8/2019 về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở Giáo dục năm học 2019 – 2020;
Căn cứ văn bản số 1052/UBND-GDĐT, ngày 09/8/2019 về việc tổ chức thực hiện các khoản thu trong các cơ sở Giáo dục năm học 2019 – 2020;
Căn cứ văn bản số 527/PGDĐT, ngày 13/8/2019 về việc hướng dẫn  các khoản thu dịch vụ và các khoản huy động, đóng góp của nhân dân trong các cơ sở Giáo dục năm học 2019 – 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐGD, ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng giáo dục phường Him Lam; (kèm theo biên bản họp thống nhất dự kiến các khoản thu)
Căn cứ công văn số 644/PGDĐT-GDMN ngày 26/9/2019 của phòng GD&ĐT thành phố về việc thẩm định kế hoạch vận động tài trợ của cơ sở giáo dục năm học 2019 – 2020;  
Trường Mầm non Him Lam thông báo kế hoạch vận động và tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:
1. Thời gian tiếp nhận tài trợ
Nhà trường tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân trên tinh thần tự nguyện, không quy định mức đóng góp cụ thể.
- Tiếp nhận làm 2 đợt/năm học (giữa học kỳ I và đầu của học kỳ II).
+ Đợt 1: Từ ngày 10/10/2019 đến 10/11/2019.
+ Đợt 2: Từ ngày 10/01/2020 đến 20/01/2020.
Trong quá trình thực hiện dự toán, nội dung chi có thể điều chỉnh cho phù hợp với thực tế nhưng không vượt quá tổng số tiền vận động tài trợ.
Đối với công trình 1: Cải tạo cảnh quan trường lớp
Tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp trên tinh thần tự nguyện (Không bình quân hóa mức đóng góp đối với phụ huynh) có thể đóng góp với số tiền cao hơn hoặc thấp hơn mức dự kiến. Đối với gia đình khó khăn, hộ nghèo, trẻ mồ côi, con thứ 2 trở lên theo học tại trường thì nhà trường không vận động tham gia.
Đối với công trình 2: Hoạt động phong trào; hội thi của học sinh
Phụ huynh tham gia đóng góp trên tinh thần tự nguyện (Không bình quân hóa mức đóng góp đối với phụ huynh) có thể đóng góp với số tiền cao hơn hoặc thấp hơn mức dự kiến. Đối với gia đình khó khăn, hộ nghèo, trẻ mồ côi thì nhà trường không vận động tham gia.
2. Địa chỉ tiếp nhận:
Tại văn phòng trường Mầm non Him Lam và 12 nhóm lớp
3. Tên tài khoản và số tài khoản tiếp nhận:
Tên tài khoản: Trường Mầm non Him Lam
Số tài khoản: 9523.3.1029630 – Tại kho bạc Nhà nước tỉnh Điện Biên.
Vậy nhà trường thông báo kế hoạch vận động và tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, cán bộ giáo viên, nhân viên; phụ huynh học sinh biết để tiện liên hệ. Rất mong nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của quý vị tạo điều kiện cho nhà trường trong quá trình tiếp nhận tài trợ đạt hiệu quả./.
 
                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
 

Các văn bản cùng lĩnh vực

Văn bản mới

CÔNG KHAI THÔNG BÁO CÁM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, C

CÔNG KHAI THÔNG BÁO CÁM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, CHẤT LƯỢNG MẦM NON, CSVC, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:170 | lượt tải:50

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU- CHI NĂM 2023-2024

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU- CHI NĂM 2023-2024

Lượt xem:84 | lượt tải:22

CÔNG KHAI CHÂT LƯỢNG GIÁO DỤC MN THỰC TẾ, CSVC, TH

CÔNG KHAI CHÂT LƯỢNG GIÁO DỤC MN THỰC TẾ, CSVC, THÔNG TIN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO NAM HỌC 2022-2023

Lượt xem:64 | lượt tải:22

Công khai thu - chi tài chính năm học 2022-2023

Công khai thu - chi tài chính năm học 2022-2023

Lượt xem:160 | lượt tải:56

Công khai quyết toán thu - chi năm học 2022-2023

Công khai quyết toán thu - chi năm học 2022-2023

Lượt xem:189 | lượt tải:79
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON HIM LAM
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây